שירותים נלווים

כחלק ממחויבותינו ללקוחות, כימוטל מספקת שירות פריקה וטעינה, סידור מטענים ושירותי נמל שונים.