נוזלים

צי הרכב של חטיבת הובלת הנוזלים של כימוטל כולל מיגוון רחב של רכבים, המיועדים להובלת נוזלים מסוגים שונים. בהובלה ממסוג זה ניתנת תשומת לב מיוחדת לנקיון והפרדה בכדי למנוע עירוב לא רצוי של חומרים וזיהומם. על מנת להבטיח קיומו של נקיון מושלם משתמשת החברה במתקני נקיון יעודיים שברשותה.

כל רכב ורכב מצויד במשאבות מתאימות המאפשרות תפעול עצמאי לפריקה בכל יעד.

 

 

הובלת הנוזלים כוללת:

צי המיכליות של כימוטל עומד בתקני איכות ובטיחות אירופיים. תקני ADR והתקנים הישראליים להובלת חומרים מסוכנים.


צי המיכליות כולל: